Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Studia Redemptorystowskie

Treść

 

Redemptorist Studies

Scientific yearbook of the Warsaw Province of Redemptorists

 

 ISSN 1731-710X

 

The yearbook of the Redemptorist Studies has been published by the Redemptorist Province of Warsaw since 2003. The periodical is addressed to university colleges of the humanities as well as to theological seminaries. Every issue consists of four sections: philosophy, theology, law and history. Each article is reviewed and it contains an abstract in a foreign language. In the past the periodical was recognized and scored well (100 points) by the Ministry of Science and Higher Education.

All posted texts are protected by copyright. The Editors not charge any fees for the publication of texts.

                                                                           


 

Studia Redemptorystowskie na DOAJ

(Directory of Open Access Journals)

 

100 punktów wg oceny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego- Działy tematyczne: filozofia, teologia, historia, prawo, varia (artykuły spoza wymienionych dziedzin)

- Pismo jest punktowane przez MNiSW oraz indeksowane w międzynarodowych bazach czasopism naukowych: Index Copernicus, BazHum, CEEOL, CEJSH, Erih Plus, a także umieszczone na serwerze CiteFactor.org oraz na platformie Polska Bibliografia Naukowa.

- Za publikację tekstu w Studiach Redemptorystowskich przysługuje 100 pkt. zgodnie z ministerialną oceną czasopism dla potrzeb oceny parametrycznej jednostek naukowych.

- Wszystkie zamieszczone teksty są chronione prawem autorskim. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację tekstów.

 

Do współpracy zapraszamy osoby zafascynowane Mądrością

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26140