Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Kontakt (Contact)

Treść

 

 

Adres redakcji:

  

 

Studia Redemptorystowskie
ul. Zamoyskiego 56
30-523 Kraków

*****

  www.studia.redemptorysci.eu

studia.redemptor@gmail.com

 ***** 

Redaktor naczelny:

dr hab. Marek Urban CSsR, prof. UPJPII

marek.urban@upjp2.edu.pl

nr tel.: 601 887 007

 

 

 

 

 

24745