Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Numer 6/2008

Treść

SPIS TREŚCI

Od redakcji

 

5

HISTORIA

Janusz Sok CSsR
Wpływ klarysek starosądeckich na rozwój kultury liturgiczno- -muzycznej na przełomie XIII i XIV wieku

 

 

9

 Piotr Hipolit Graduszewski OSST
Dzieje i specyfika Reguły św. Jana de Matha

 

20

 Ks. Tadeusz Fitych
Pierwsze środowisko życia Antoniego Iedka (1834-1903)

 

41

 Bolesław Słota CSsR
Życie i działalność o. Edwarda Iuniewicza w latach 1925-1989

 

62

 

FILOZOFIA

Edmund Morawiec CSsR
Empiryczne nauki szczegółowe o człowieku a antropologia filozoficzna

 

 

 

87

 Mirosław Pawliszyn CSsR
Krótkie myśli błądzące wokół teorii poznania

 

101

 

TEOLOGIA

Gabriel Witaszek CSsR
Dialektyka zbawienia: między darem przymierza a jego odrzuceniem. Aspekt moralny

 

 

 

111

 Raphael Gallagher CSsR
Wkład o. Bernarda Haringa w prace Soboru Watykańskiego

 

124

 Ks. Tomasz Szałanda
Problematyka literacka perykopy o uzdrowieniu paralityka (Mk 2, 1-12)

 

136

 Witold Kawecki CSsR
Próba diagnozy współczesnej kultury

 

143

 Kazimierz Fryzeł CSsR
Sakrament pojednania misją redemptorystów

 

156

 Mirosław Chmielewski CSsR
Wkład o. Henryka Pagiewskiego w posoborową odnowę katechetyczno-homiletyczną w Polsce

 

173

 Witold Radowski CSsR
Kryzys i odnowa przepowiadania słowa Bożego w ujęciu Viktora Schurra CSsR

 

230

 Andrzej S. Wodka CSsR
Sollicitudo omnium ecclesiarum (2 Kor 11, 28). Pawłowa troska o Kościół jako jedno ciało Chrystusa

 

239

23879