Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Numer 9/2011/1

Treść

 

SPIS TREŚCI

Od redakcji

 

 

5

 FILOZOFIA

Piotr Koprowski
Kim jest człowiek? W kręgu eseistyczno-poetyckiej antropologii ks. Janusza Pasierba

 

 

9

 Antoni Karaś CSsR
Karola Wojtyły krytyczna analiza antropologiczno-etycznej myśli Maksa Schelera

 

23

 Stanisław Bafi a CSsR
Jan z Głogowa i destrukcja ludzkiej wolności u progu czasów nowożytnych

 

 45

 Mirosław Pawliszyn CSsR
Mikołaja Bierdiajewa problemy ze śmiercią

 

59

 Tomasz Orłowski
Szczepionki produkowane na liniach komórkowych pochodzenia płodowego – problemy etyczne

 

75

 Natalia Gołębiowska
Człowiek ponowoczesny w relacji do świata i drugiego człowieka

 

91

 Ks. Cezary Opalach
Zastosowanie wzmocnień w szkole podstawowej

 

125

 TEOLOGIA

Ignacy Kosmana OFMConv
Treści kerygmatyczne współczesnej homilii prawosławnej jako inspiracja w przepowiadaniu słowa Bożego (na podstawie Homilii św. Mikołaja Serbskiego)

 

 

 

145

 Ks. Sławomir Ropiak
Chorał gregoriański w służbie dialogu ze współczesnością w świetle nauczania Benedykta XVI

 

177

 Ryszard Hajduk CSsR
Jak ci, którzy nacinają sykomory. Posługa słowa w świetle nauczania Josepha Ratzingera (Benedykta XVI)

 

195

 Marek Kotyński CSsR
Prezbiter – ojciec czy brat?

 

211

 Ks. Tomasz Szałanda
Zarys demonologii międzytestamentowej, rabinackiej i qumrańskiej

 

223

 HISTORIA

Jadwiga Ambrozja Kalinowska OSB
Troska Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek o wyższe wykształcenie swoich członkiń (aspekt historyczno--geograficzny)

 

 

243

 Zdzisław Gogola OFMConv
Polityka II Rzeczypospolitej i Polski Ludowej wobec społeczności Łemków

 

271

 Witold Baran CSsR
Klasztor w Lubaszowej jako miejsce wypoczynku i odnowy duchowej w latach 1931–1975

 

303

 PRAWO

Marek Stokłosa SCJ
Uwolnienie z kar kościelnych w sakramencie pokuty

 

 

335

 Ks. Ginter Dzierżon
Odwołanie przywileju przez kompetentną władzę (kan. 79 KPK)

 

359

 Ks. Piotr Garstecki
Przyczyny i skutki wadliwości kościelnego aktu administracyjnego

 

367

 Urszula Nowicka
Małżeństwo nieważne a małżeństwo nieistniejące i konkubinat – rozważania na gruncie przeszkody przyzwoitości publicznej (kan. 1093 KPK; kan. 810 KKKW)

 

393

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
25567