Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Uwagi dla autorów (Notes for Authors)

Treść

Uwagi dla autorów

1.       Preferowana edytor tekstu Times New Roman 12, interlinia 1,5; przypisy: 11, interlinia pojedyncza

2.       Redakcja Studiów Redemptorystowskich przyjmuje teksty dotychczas nigdzie niepublikowane. Nadesłane prace zostaną poddane procedurze recenzyjnej (zob. Zasady recenzowania). O jej wyniku, jak też o treści nadesłanych recenzji (bez ujawniania danych recenzentów), autor zostanie poinformowany. W razie dopuszczenia do druku, autor powinien ustosunkować się do uwag recenzentów i dokonać wymaganych korekt

3.       Do każdego tekstu należy dołączyć: informację o afiliacji autora, streszczenie w języku angielskim, wykaz słów kluczowych: polski oraz angielski

4.       Autorzy muszą znać przepisy wynikające z "Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych" (Dz.U. nr 24 z 23.02.1994) i przestrzegać ich

5.       Numer przypisu w tekście umieszczamy przed znakiem interpunkcyjnym kończącym zdanie lub jego część

9.       Dostosowanie przez autora zapisu przypisów do powyższych zasad jest warunkiem przyjęcia tekstu przez redakcję do publikacji w czasopiśmie

 

 

25567