Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Numer 11/2013

Treść

 FILOZOFIA

Ankieta filozofów (Aleksandra Pawliszyn, Krzysztof Stachewicz, Mirosław Pawliszyn CSsR)

Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”? ................................................................................................................................................................. 7

Dobrochna Dembińska

Moja krótka historia filozofii starożytnej ....................................................................................... 20

Juan Haidar

Th e relation between ontology and ethics in the thought of

Emmanuel Lévinas .......................................................................................................................... 42

Ks. Karol Jasiński

Śmierć czy ukrycie się Boga? Filozoficzno-teologiczny kontekst

problematyki ......................................................................................................................................58

Antoni Karaś CSsR

Św. Anzelma z Canterbury ontologiczno-teologiczny system

moralności ........................................................................................................................................ 69

Tomasz Orłowski

Diagnoza preimplantacyjna – definicja i zastosowanie ............................................................ 82

Mirosław Pawliszyn CSsR

S. Zatwardnicki, Katolicki pomocnik towarzyski, czyli jak

pojedynkować się z ateistą, Fronda, Warszawa 2012, ss.375

(recenzja) .......................................................................................................................................... 109

 

TEOLOGIA

Ryszard Hajduk CSsR

Evangelisieren durch die gelebte Communio ........................................................................... 117

Andriy Oliynyk CSsR

Pastoral work in the service of the Kingdom of God –

Blessed priest Emilian Kovch (1884–1944) .............................................................................. 134

Olga Cyrek

Znaczenie informacji w codziennym życiu wczesnośredniowiecznych

mnichów na podstawie Reguły Benedykta z Nursji ................................................................ 145

Krzysztof Kranicki

Kapłana-poety doświadczanie słowa. Szkic na temat egzystencjalnej

lektury Pisma Świętego w tomiku Doświadczanie Ziemi

ks. Janusza S. Pasierba ................................................................................................................ 172

Ks. Roman Krawczyk

Kryzys w życiu proroka Eliasza ..................................................................................................... 188

Konrad Komarnicki

Świętowanie w chrześcijaństwie w IV–V wieku ........................................................................ 201

Ks. Stefan Ewertowski

Jezus Mesjaszem – problematyka mesjanizmu ...................................................................... 230

Ks. Marcin Składanowski

Aby zachować tożsamość teologii. Kryzys teologii katolickiej

i drogi do jego przezwyciężenia według dokumentu Theology Today

Międzynarodowej Komisji Teologicznej .................................................................................... 246

Adam Jozef Sobczyk MSF

Duchowość zakonna według adhortacji Jana Pawła II

Redemptionis donum ................................................................................................................... 261

Ks. Sławomir Ropiak

Obraz Najświętszej Maryi Panny w pieśniach do Matki Bożej

Nieustającej Pomocy ..................................................................................................................... 274

Ks. Michał Tunkiewicz

Potrzeby dziecka w rodzinie adopcyjnej ..................................................................................... 294

  

HISTORIA

Ks. Marek Jodkowski

Geneza i powstanie katolickiej parafii i w Dąbrównie

w XIX wieku ..................................................................................................................................... 305

Teresa Antonietta Frącek RM

Spotkania świętych – arcybiskupa Felińskiego

z ojcem Łubieńskim ...................................................................................................................... 317

Piotr Koprowski

Jednoczyć, ale w jaki sposób? Wybrane koncepcje integracji

kontynentu europejskiego doby dwudziestolecia

międzywojennego ......................................................................................................................... 352

 

PRAWO

Ks. Ginter Dzierżon

Założenia generalne dotyczące aktu przełożonego kościelnego

wymagającego współudziału organów partycypacji

(kan. 127 § 1 KPK) ....................................................................................................................... 371

Tomasz Jakubiak

Warunki wymagane do ważności i godziwości chrztu ze strony

przyjmującego sakrament według aktualnie obowiązującego

prawa w Kościele rzymskokatolickim ..................................................................................... 382

Magdalena Tacikowska

Klonowanie człowieka w świetle nauki Kościoła katolickiego

i prawa polskiego ....................................................................................................................... 400

Ks. Marek Stępień

L’uffi cio del decano nella diocesi di Augustów ossia

di Sejny fi no agli anni sessanta del XIX secolo .................................................................. 410

24747