Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Zasady cytowania (citation rules)

Treść

 Normy dotyczące przypisów 

  1. Cytowanie książek:

W przypisie na dole strony podajemy:

Imię (pierwsza litera imienia z kropką) Nazwisko autora, Tytuł książki,  miejsce wydania rok, s. numer strony lub stron.

Przykład:

Kalina Bartnicka, Irena Szybiak, Zarys historii wychowania,  Warszawa 2001, s. 45.

Jeśli książka jest tłumaczona z języka obcego, trzeba dodać nazwisko tłumacza, np.:

Gerald L. Gutek, Filozoficzne i ideologiczne podstawy edukacji, tłum. Anna Kacmajor, Agata Sulak, Gdańsk 2003, s. 15-17. 

  1. Cytowanie rozdziału z książki

 Imię (pierwsza litera imienia z kropką) Nazwisko (Autora rozdziału), Tytuł rozdziału, w: imię nazwisko (redaktora książki) (red.), tytuł książki, miejsce rok,s. pierwsza strona rozdziału-ostatnia strona rozdziału

Przykład:

Tadeusz Gadacz, Granice wolności, w: Marek Szulakiewicz, Zbigniew Karpus (red.),Wolność w epoce poszukiwań, Toruń 2007, s. 29-43 

  1. Cytowanie artykułu z czasopisma

Imię nazwisko (autora artykułu), Tytuł artykułu, w: "Tytuł czasopisma" (rok, nr numer w roku), strona 

Przykład 1:

K. Bukowska, M. Marks, Poziom agresywności wypowiedzi internetowych analiza wybranych uwarunkowań, w: "Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja" (2005, nr 3), s. 75.

 Przykład 2:

Anna Folkierska, Kilka uwag o tzw. postmodernizmie, w: "Kwartalnik Pedagogiczny" (1998, nr 1-2), s. 39. 

  1. Cytowanie z Internetu

 Imię nazwisko autora, tytuł, www.nazwastrony.rozszerzeniepodstrona (sprawdzono: data sprawdzenia).

 Przykład:

Katarzyna Kurza, Za zamkniętymi drzwiami,http://www.niebieskalinia.pl/articles.php?id=5 (sprawdzono 6 VI 2010).

 Uwaga 1: W artykułach z Internetu nie podajemy stron. Wpisujemy datę znalezienia artykułu, tuż przed wydrukowaniem pracy magisterskiej sprawdzamy tę stronę jeszcze raz. Jeśli jest aktualna, umieszczamy nową, aktualną datę. Jeśli strony już nie ma, pozostajemy przy pierwszej dacie.

Uwaga 2. W Internecie często nie ma autora artykułu, wówczas nie umieszczamy go w przypisie, zaczynamy od razu od tytułu, np.:

Oferty pracy Centrum Integracja w Krakowie,http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/17260 (sprawdzono 6 VI 2010).

Uwaga 3. Czasami znaleźliśmy informację w Internecie, która nie ma autora i nie ma tytułu, wówczas umieszczamy tylko adres strony, np. znaleźliśmy następującą informację:

Atrakcje Kłodzka i okolic znane są powszechnie. Położenie miasta jego bogactwo historyczne i kulturowe, wyjątkowe piękno zabytkowych kamienic sprawiają, że Kłodzko należy do jednych z najpiękniejszych miast Dolnego Śląska. Ta informacja nie ma tytułu ani autora, wówczas w przypisie umieszczamy:

www.klodzko.pl (sprawdzono 6.06.2010).

5. Kiedy por., kiedy bez por.?

Jeśli w tekście umieszczamy dosłowny cytat z jakiejś publikacji, to musimy ten fragment umieścić w cudzysłowie i po nim umieścić numeryczny odnośnik, np.:

U Heideggera jest inna filozofia czasu, obmyślana na podstawie ekstazy przyszłości1.

Jeśli tylko powołujemy się na jakiegoś autora, ale nie cytujemy go dosłownie, wówczas nie umieszczamy fragmentu w cudzysłowie, np.

Heidegger stworzył swoistą filozofię czasu2.

Uwaga: w tym drugim przypadku, ponieważ nie zacytowaliśmy dosłownie, przypis na dole strony musi zacząć się od por. (czyli porównaj). Będzie on wyglądał następująco:

 6. Cytowanie tej samej pozycję po raz drugi i kolejny

 Tylko za pierwszym razem umieszczamy w przypisie pełny opis bibliograficzny, np.:

 N.G. Filkenstein, Gaza - o jedną masakrę za daleko, przeł. P.M. Bartosik, Warszawa 2010, s. 45.

 Za drugim i kolejnym razem dajemy skrócony opis bibliograficzny według wzoru:

 N.G. Filkenstein, Gaza - o jedną masakrę za daleko, dz. cyt., s. 89.

Uwaga1: jeśli tytuł jest długi, możemy go sensownie skrócić, po skróconym tytule nie stawiamy żadnych kropek.

Uwaga2: Jeśli cytujemy daną pozycję po raz drugi, bezpośrednio pod cytowaną po raz pierwszy, to umieszczamy słowo tamże oraz numer strony, np.:

[1] M. Heller, Jak być uczonym?, Wydawnictwo ZNAK, Kraków 2009, s. 18.

[1] Por. tamże, s. 29.

 

26141