Numer 13/2015

Treść

Spis treści

 

 

 

FILOZOFIA

 

 

 

Ankieta filozofów: Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”?
(Jan Krasicki, Maria Kostyszak, Adam Chmielewski)

 
7

Dobrochna Dembińska: Moja krótka historia filozofii starożytnej (III)

27

Ramiro Antonio López Montoya: La recepción de Pitágoras y la escuela pitagórica
en los escritos de Tertuliano (segunda parte)

 
53

Juan Pablo Martínez: Deber, amor propio, dolor: claves hermenéuticas
para una ética antropológica (segunda parte)

 
75

Mirosław Pawliszyn CSsR: Dom jako miejsce ujawnienia egzystencji.
Myśl zebrana w jedenastu uwagach

 
101

Piotr Duchliński: Czynniki kształtujące poznanie aporetyczne

117

Paweł Sokołowski: Geneza i rozwój naturalizmu naukowego
w myśli Davida Raya Griffina

 
149

Ks. Karol Jasiński: Przyrodnicza a humanistyczna wizja człowieka
według Charlesa Taylora

 
171

Grzegorz Mazur CSsR: Wiedza jako ukierunkowanie człowieka na sferę absolutną
w ujęciu Maxa Schelera

 
187

Michał Janocha: Paradygmaty chaosu 

203

 

 

TEOLOGIA

 

 

 

Ks. Roman Krawczyk: Pieśń dziękczynna Zachariasza (Łk 1, 68–79)

215

Ryszard Hajduk CSsR: Schwächen oder Stärken des heutigen Katholizismus?
Kritische Bemerkungen zu einer Kritik an der Kirche

 
231

Andrzej Makowski CSsR: Nowa ewangelizacja w kulturze ponowoczesnej i medialnej

247

Roman Kordoński: The persecution of the Ukrainian Greek-Catholic Church
in the opinion of the inhabitants of Pokuttia in the Western Ukraine

 
261

Ks. Piotr Duksa: Rola i zadania świeckich we współczesnej parafii

273

Barbara Rozen: Życie konsekrowane świeckich – paradoks czy fenomen?

279

Szczepan T. Praśkiewicz OCD: Maryjne elementy wystroju kościoła karmelitów bosych
pw. Niepokalanego Poczęcia w Krakowie

 
295

 

 

HISTORIA

 

 

 

Ks. Jan Wiśniewski: W 450. rocznicę zakończenia Soboru Trydenckiego (1545–1563)

309

Piotr Bączek: Rozpracowywanie przez aparat bezpieczeństwa PRL ks. prymasa
Stefana Wyszyńskiego i o. Mariana Pirożyńskiego na przykładzie działalności
tajnego współpracownika o pseudonimie „Ptaszyńska”

 
 
317

Olga Pushchak: Życie, działalność apostolska i biskupia posługa
bł. Mikołaja Czarneckiego CSsR (1884–1959)

 
337

Ks. Marek Jodkowski: Katolicka parafia w Tylży w XIX wieku

357

 

 

PRAWO

 

 

 

Marek Saj CSsR: Troska Kościoła o tożsamość instytutów życia konsekrowanego
i stowarzyszeń życia apostolskiego

 
375

Ks. Ginter Dzierżon: Faza formacyjna dekretów poszczególnych w kanonicznym
porządku prawnym (kan. 50 KPK)

 
391

Karol Świergosz: Strój duchownych diecezjalnych w ustawodawstwie partykularnym
archidiecezji poznańskiej w latach 1867–2008

 
399

Małgorzata Koterba: Proofs acquired illicitly in processes declaring the nullity of marriage

411

Ks. Marcin Czujek: Prawa dziecka w kontekście obowiązków małżeńskich.
Spojrzenie kanoniczno-cywilne

 
427

 

 

VARIA

 

 

 

Anna Zellma: Kształcenie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie – kontekst polski

445

Jolanta Łodzińska: The family planning in the awareness of UKSW students in Warsaw

457

Anna Lachowska: Przebieg turniejów rycerskich w Polsce XV wieku

475

Philip Ogo Ujomu: Governance deficits and national and human security in Nigeria:
Philosophical reflections on corruption, marginality and social order

 
489

Felix O. Olatunji, Amaechi Udefi: Indigenous knowledge contra economism
and the imperative of contemporary discourse of Africa’s development

 
511

Paul Kehinde Michael: Youth crisis and the quest for social order through
the career talent pathway, Nigeria’s problem of political obligation:
A philosophical reflection

 
 
523

Jerzy Kotkowski: Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Synod przeciwko rodzinie? Cała prawda o katolickiej ortodoksji”, Poznań, 26–27 maja 2015 roku

 
541

Mateusz Tubisz: Sprawozdanie z konferencji „Prawo o nauczaniu w Kościele”,
Olsztyn, 26 lutego 2015 roku

 
551