Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Numer 14/2016

Treść

Spis treści

 

 

 

Filozofia

 

 

 

Ankieta filozofów: Czy filozofia ma coś do powiedzenia ludziom „prostego serca”?

 7

Krzysztof Bochenek

 8

Romana Kolarzowa

 16

Artur Mordka

 19

Andrzej L. Zachariasz

 28

Dobrochna Dembińska

 

Moja krótka historia filozofii starożytnej (IV)

 41

Juan Pablo Martínez

 

Eros y ágape a la luz del dolor

 67

Ryszard A. Podgórski

 

Auguste Comte’s “first philosophy” in Barbara Skarga’s reception

 83

Agnieszka Biegalska

 

O mocy Bożej. Luis de Molina i Domingo Bañez

 93

Marek Raczkiewicz CSsR

 

En torno al problema de la identidad de Hipólito

     103

Mirosław Pawliszyn CSsR

 

Dom jako mikrokosmos

     135

Piotr Koprowski

 

Ignacy Radliński wobec idei postępu intelektualnego i moralnego

147

 

 

Teologia

 

 

 

Vimal Tirimanna CSsR

 

Can theologizing be equated to a mere repetition of magisterial teachings?

     161

Ks. Przemysław Nowak

 

Skizze der Bußlehre des hl. Augustinus

    175

Ks. Krzysztof Szwarc

 

Sakrament małżeństwa źródłem łaski. Próba wyjaśnienia przy pomocy

Karla Rahnera i Bernarda Lonergana

   193

Ryszard Hajduk CSsR

 

Vom Bedarf der Prä-evangelisierung in der Gegenwart

   209

Ks. Nikos Skuras

 

Posłannictwa trynitarne źródłem misji Kościoła (Dz 10)

229

Ks. Marcin Dąbrowski

 

Przyczyny Soboru Watykańskiego II

241

Ks. Tomasz Szałanda

 

Kaznodziejstwo wobec „uniewinnionego” diabła

267

Ks. Roman Krawczyk

 

Geneza i formy chrześcijańskiej działalności charytatywnej w Europie

281

Antoni Karaś CSsR

 

Niezmienność nauczania Kościoła na temat moralności aktu małżeńskiego

według adhortacji Amoris laetitia papieża Franciszka

295

Dariusz Pabiś CSsR

 

Oscara Romero „znak sprzeciwu”. Od konfliktu do poszukiwania jedności

w Episkopacie Salwadoru

315

Magdalena Lipińska

 

Wymiary zazdrości w perspektywie teologicznomoralnej

   333

Ks. Marek Kluz

 

Kształtowanie postawy patriotycznej w nauczaniu Jerzego Ablewicza,

biskupa tarnowskiego (1962–1990)

   357

Magdalena Skolimowska

 

Powszechne powołanie do świętości w świetle soborowego nauczania Kościoła

oraz posoborowych adhortacji apostolskich

   375

 

 

Prawo

 

 

 

Ks. Piotr Kroczek

 

Czy prawodawca kościelny powinien znać religie niechrześcijańskie?

   389

Rafał Kamiński CSMA

 

Przestępstwo bluźnierstwa dokonane za pomocą środków społecznej

komunikacji w świetle kan. 1369 Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku

   399

Anna Słowikowska

 

Sakrament chrztu dzieci a kan. 843 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego

   413

Zuzanna Maj

 

Proces o stwierdzenie nieważności małżeństwa w świetle

Mitis Iudex Dominus Iesus

431

Wojciech Necel SChr

 

Uchodźca i wypędzony – sakramentem Chrystusa

   443

Ks. Marek Stępień

 

Jawność i ograniczenia w funkcjonowaniu Konferencji Episkopatu Polski

   455

Ks. Adam Stefan Ornatek

 

Wpływ pruskiego prawa krajowego na powstanie i realizację konstytucji

apostolskiej Piusa VI Saepe factum est z 16 marca 1799 roku

   481

 

 

Historia

 

 

 

Janusz Adam Frykowski

 

Z dziejów dekanatu unickiego w Tyszowcach. Parafia pw. Wniebowzięcia

Najświętszej Marii Panny w Wakijowie w XVIII wieku

   497

Ks. Bogdan Stanaszek

 

Kościół pw. św. Leonarda w Kleciach na przełomie XVIII i XIX wieku.

Zmierzch średniowiecznego sanktuarium

523

Ks. Marek Jodkowski

 

Katolicka parafia misyjna w Wystruci w okresie konfliktu wyznaniowego

(1872–1887)

   533

 

 

Varia

 

Anna Zellma

 

Zasada systematyczności w aktywności edukacyjnej nauczyciela wychowania

do życia w rodzinie

   551

Ks. Marek Filipczuk

 

Wychowanie moralne jako strategiczny cel systemu kształcenia

   563

Ks. Piotr Duksa

 

Jak dzisiaj przekazywać wiarę młodym ludziom?

589

Ks. Karol Jasiński

 

Freedom and the common good in a democracy

603

 

24749