Przejdź do treści
tytułowy
Banner 1
Przejdź do stopki

Spis treści

Treść

 

 

Spis treści

 

 

 

Od Redaktora

5

Od Prowincjała

7

 

 

 

Filozofia

 

 

 

Dobrochna Dembińska

 

Moja krótka historia filozofii starożytnej (V)

11

Bartłomiej K. Krzych

 

Le péché originel – la rédemption et la solidarité du genre humain

avec Adam et avec Jésus-Christ. Un court commentaire au De malo (IV, 1, co.)

de saint Thomas d’Aquin

 

 

47

Ks. Tadeusz Pabjan

 

Idea samoograniczenia Boga jako argument teodycei

55

Wiesław Setlak

 

Antropologia i historiozofia Aureliusza Augustyna. Kilka uwag

o istocie myśli filozoficznej doktora Kościoła i jej kulturotwórczej mocy

 

69

Ks. Damian Ilodigwe

 

Bradley’s account of ideal morality: Self-realization and its equivocations

81

Jan Krasicki

 

„Jedyny znak”. Druga podróż do Egiptu Włodzimierza Sołowjowa

107

Piotr Koprowski

 

Jezus Ignacego Radlińskiego na tle XIX-wiecznych ujęć religioznawczych

129

 

 

 

Teologia

 

 

 

Ks. Marek Kluz

 

Maryja a posłannictwo moralne Kościoła w świecie

139

Dariusz Adamczyk

 

Budowanie sprawiedliwości i pokoju w świetle adhortacji apostolskiej

Jana Pawła II Ecclesia in Africa

 

157

Ks. Przemysław Filipkiewicz

 

Odnowa liturgiczna w ujęciu Josepha Ratzingera/Benedykta XVI.

Wybrane aspekty

 

169

Ks. Damian Chrzanowski

 

Interpretacja Mowy misyjnej w Lekcjonarzu mszalnym

189

Dorota Lekka

 

Kształtowanie się teologii obrazu religijnego

213

Andrzej Makowski CSsR

 

Misja kontynentalna – nawrócenie duszpasterskie według

Dokumentu z Aparecidy

 

233

Ryszard Hajduk CSsR

 

La actividad de San Clemente Hofbauer como ejemplo

de la contextualización pastoral

 

247

 

 

 

Prawo

 

 

 

Ks. Michał Turkowski

 

The authority of sanctification in IV Archdiocesan of Warsaw Synod

and III Gdansk Synod in relation to statutes of II Plenary Synod

 

265

Andrzej Kukła CSsR

 

Un incubatore per la vita? I dilemmi della maternità surrogata

283

Ks. Ginter Dzierżon

 

Zmiany zapisów kanonów w księdze I Normy ogólne Kodeksu prawa

kanonicznego dokonane na mocy motu proprio De concordia inter Codices

 

305

Marta Olkowicz

 

Problematyka umów, zwłaszcza alienacji, na podstawie

Kodeksu prawa kanonicznego z 1983 roku oraz prawa polskiego

 

317

Ks. Piotr Kroczek

 

Czy poglądy związku wyznaniowego na jego stosunek do państwa

powinny być obecne w poświęconej mu ustawie?

 

337

 

 

 

Historia

 

 

 

Zbigniew Landowski

 

„Nieświęci święci” w sufizmie. Kult mistrzów sufickich

355

Stanisław Bafia CSsR

 

Bernard z Clairvaux i wyprawy krzyżowe

373

Ks. Jan Wiśniewski

 

Święta czy grzeszna? – kobieta średniowiecza

409

Anna Wysokińska-Zajchowska

 

Chrześcijaństwo w Japonii. Od wczesnego chrześcijaństwa

do Kakure Kirishitan

 

425

Ks. Marek Jodkowski

 

Początki działalności Towarzystwa św. Wojciecha w diecezji warmińskiej

 w połowie XIX wieku

 

437

Andriy Oliynyk CSsR

 

Sakralny charakter domu rodzinnego w duchowo-kulturowej tradycji

Ukraińców

 

455

 

 

 

Varia

 

Ks. Ignacy Bokwa

 

Dialog chrześcijańsko-muzułmański w kontekście migracji ludności

475

Ks. Wiesław Przyczyna

 

Nauczanie papieża Franciszka i polskich biskupów o uchodźcach

w odbiorze Polaków

 

493

Ks. Marek Filipczuk

 

Politica al servizio dell’uomo cioè dimensione etica della politica

505

Ks. Józef Młyński

 

Autorität und Funktion der Familie unter den Bedingungen der Gegenwart

523

Anna Zellma

 

Dydaktyka wychowania do życia w rodzinie – między tradycją

a współczesnością

 

543

Ks. Michał Borda, Roman Solecki

 

Duchowa sfera wychowania w życiu młodzieży

555

Ks. Roman Ceglarek

 

Realizacja zasady chrystocentryzmu w programach nauki religii

w polskich szkołach powszechnych w latach 1932–1939

 

571

Maria Piechocka-Kłos

 

Postaci św. Michała Archanioła i św. Gabriela Archanioła

w herbach polskich miast

 

587

Ks. Cezary Opalach

 

Rodzina pochodzenia a relacja małżeńska w dorosłości

601

Władysław Chaim CSsR

 

Profil typu psychologicznego i stosunek do Biblii duchownych diecezjalnych

i zakonnych w Polsce – badania pilotażowe

 

619

 

 

26141